Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Podmínky užívání

Informace na těchto webových stránkách jsou pouze pro účely prezentace naší společnosti, naše produkty a služby. Naše údaje jsou založeny na stavu našich znalostí, zkušeností a našich nejlepších poznatků.

Autorská práva a práva duševního vlastnictví obsahu této webové stránky, zejména všechny texty, obrázky, grafika, loga, zvuk, video a animované soubory, jakož i jejich uspořádání (dále jen "obsah"), podléhají autorskému právu a jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Obsah nesmí být kopírován, šířen, modifikovaný nebo zpřístupněn veřejnosti, pokud není povolen v souladu s platnými zákony o autorských právech. Zejména používání obsahu na jiných webových stránkách je zakázáno. Kopie obsahu z těchto stránek pro soukromé účely musí obsahovat naše podmínky použití.

Hypertextové odkazy lze nastavit pouze po předchozím souhlasu. Chcete-li získat tento souhlas, kontaktujte nás prostřednictvím následujícího formuláře. Tato webová stránka neposkytuje žádné právo užívat práva duševního vlastnictví. Využití obsahu stránek na komerční využití bez výslovného písemného souhlasu je zakázáno a představuje porušení platných právních předpisů.

Executive director