Select language

Tlač

ISO/IEC 27001 - Zoznámenie sa s normou

Dátum začiatku:
Neuvedený
Dátum ukončenia:
Neuvedený
Posledná revízia:
okt 10, 2020
Kód:
ISO27K
Cena:
420,00 EUR (s DPH)
Mesto:
Mariánska 3, 811 08 Bratislava
Skupina:
Neuvedený
Objednať kurz
Úroveň:
Neuvedený
Miesta:
5
Lektor:
Mr. Milan Mracko

Popis

Cieľ školenia:

V dnešnej dobe, kde informačné technológie sú súčasťou nášho života, ktoré používame od bežnej elektronickej komunikácie cez prezentovanie svojich služieb a produktov až po skladovanie dôležitých informácií, vzniká stále väčšia potreba tieto informácie dostatočne chrániť. ISO/IEC 27001 je medzinárodným štandardom navrhnutým práve za týmto účelom. Špecifikuje požiadavky na systémové riadenie informačnej bezpečnosti. ISO/IEC 27001 bola vyvinutá tak, aby spĺňala požiadavky na informačnú bezpečnosť pre všetky typy a veľkosti organizácii.

Účastníci školenia sa oboznámia so systémom manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle normy ISO/IEC 27001:2013 a legislatívnych požiadavkách pre riadenie informačnej bezpečnosti v organizácii.

Medzinárodná norma ISO/IEC 27001 Vám pomôže:

 1. stanoviť bezpečnostné požiadavky na informačnú bezpečnosť vo vzťahu k vaším aktívam a rizikám
 2. identifikovať, analyzovať a vyhodnotiť riziká k definovaným aktívam
 3. stanoviť ciele a programy pre zvládanie rizík
 4. vytvoriť bezpečnostné politiky a smernice
 5. vyhodnocovať hodnotenia rizík
 6. splniť požiadavky legislatívy Slovenskej republiky pre informačnú bezpečnosť (napr. so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TU SR opatrenie č. O-30/2012, atď.)
 7. vykonávať interné audity
 8. vytvoriť riadenie kontinuity činností k informačnej bezpečnosti (BCMS - Business Continuity Management Systems).
 Školenie je určené:  
 1. Všetkým riadiacim pracovníkom zodpovedným za riadenie IKT.
 2. Manažérom pre strategické riadenie organizácie.
 3. Záujemcom o zavedenie systému ISO/IEC 27001
Časový rozsah: 1 deň (8 hodín)  
Program:    
   
 1. Prezentácia
 2. Výklad Normy ISO 27001 a jej príloh
 3. Procesné riadenie informačnej bezpečnosti (model PDCA)
 4. Požiadavky na dokumentáciu
 5. Legislatívne požiadavky na informačnú bezpečnosť
 6. Postup pri zavedení ISO/IEC 27001 v organizácií
 7. Certifikácia systému
 8. Diskusia
     
 Lektor: Milan Mračko - vedúci audítor ISO/IEC 27001, medzinárodný koordinátor projektov.
     
 Stravovanie: V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, minerálka, čaj). O možnostiach stravovania Vás budeme bližšie informovať. Stravovanie nie je zahrnuté v cene kurzu.
     
Doplňujúce informácie: 

- V cene sú zahrnuté písomné materiály k norme ISO/IEC 27001.
- Absolvovaním školenia účastník získa osvedčenie k norme ISO/IEC 27001.


Objednať kurz: ISO/IEC 27001 - Zoznámenie sa s normou

Ak ste už registrovaný, prihláste sa prosím priamo tu

Jednotková cena

Informácie o účastníkovi

Faktúračné údaje

Súhlasím s obchodnými podmienkami. *

* potrebné

Kategórie

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.