Select language

ObľúbenéTlač

ISO/IEC 27001 - Interný audítor

Dátum začiatku:
Neuvedený
Dátum ukončenia:
Neuvedený
Posledná revízia:
okt 10, 2020
Kód:
CIAFIS
Obľúbené:
0 Obľúbené
Cena:
480,00 EUR (s DPH)
Mesto:
Skupina:
Neuvedený
Objednať kurz
Úroveň:
Neuvedený
Miesta:
10
Lektor:
Mr. Milan Mracko

Popis

Cieľ školenia:

Odborná príprava budúcich alebo existujúcich interných audítorov vykonávaním auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti v zmysle medzinárodnej normy ISO/IEC 27001. Účastník školenia získa zručnosti potrebné na naplánovanie a vykonanie interného auditu. Musí byť schopný sformulovať zistenia a navrhnúť nápravne opatrenia.

 Školenie je určené:  
 1. Existujúcim a budúcim pracovníkom poverených výkonom interných auditov v organizácii v zmysle požiadaviek normy ISO/IEC 27001
 2. Manažérom informačnej bezpečnosti
 Časový rozsah:  2 dni (16 hodín)  
 Program:    
 1 deň   8:00 - 12:00
 1. Prezentácia
 2. Výklad normy ISO/IEC 27001:2013
 3. Modelové (PDCA - Plan-Do-Check-Act) riadenie informačnej bezpečnosti
 4. Výklad normy ISO 19011:2011 (výklad, postupy, zásady auditovania, požiadavky na audítorov)
 5. Oboznámenie sa so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Plán auditu
  12:00 - 13:00
 1. Obedňajšia prestávka
  13:00 - 16:00
 1. Plán auditu
2 deň  8:00 - 12:00
 1. Vymenovanie audítorského tímu
 2. Priebeh auditu (postup v zmysle požiadaviek normy)
 3. Kontrola povinnej dokumentácie a záznamov
 4. Hlásenie z auditu (klasifikácia zistení, konsolidácia všetkých zistení, odporúčania)
 5. Záverečná správa z auditu
  12:00 - 13:00
 1. Obedňajšia prestávka
  13:00 - 15:30
 1. Modelová situácia auditu
  15:30 - 16:00
 1. Záverečný test
 lektor: Milan Mračko - vedúci audítor ISO/IEC 27001, medzinárodný koordinátor projektov
     
 Stravovanie: V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, minerálka, čaj). O možnostiach stravovania Vás budeme bližšie informovať. Stravovanie nie je zahrnuté v cene kurzu.
     
Doplňujúce informácie: 

 - V cene sú zahrnuté písomné materiály k norme ISO/IEC 27001.
 - Absolvovaním školenia účastník získa osvedčenie k norme ISO/IEC 27001.

     

Objednať kurz: ISO/IEC 27001 - Interný audítor

Ak ste už registrovaný, prihláste sa prosím priamo tu

Jednotková cena

Informácie o účastníkovi

Faktúračné údaje

Súhlasím s obchodnými podmienkami. *

* potrebné

Kategórie

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.