Select language

ObľúbenéTlač

ISO/IEC 27001 - Vedúci audítor

Dátum začiatku:
Neuvedený
Dátum ukončenia:
Neuvedený
Posledná revízia:
Nikdy
Kód:
CAFIS
Obľúbené:
0 Obľúbené
Cena:
780,00 EUR (s DPH)
Mesto:
Mariánska 3, 811 08 Bratislava
Skupina:
Neuvedený
Objednať kurz
Úroveň:
Neuvedený
Miesta:
6
Lektor:
Mr. Milan Mracko

Popis

Cieľ školenia:

Odborná príprava budúcich alebo existujúcich vedúcich audítorov vykonávaním a riadením auditov systému manažérstva informačnej bezpečnosti SMIB (ISMS) v organizácii, v zmysle zákonných požiadaviek a medzinárodnej normy ISO/IEC 27001. Počas tohto kurzu účastník získa potrebné vedomosti a zručnosti pre plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s normou ISO 19011.

Na praktických cvičeniach, bude účastník rozvíjať zručnosti (zvládnutie techniky auditu) a kompetencie (riadenie audítorských tímov a programu auditu, komunikáciu so zákazníkmi, riešenie konfliktov, atď.) nevyhnutné pre efektívne vedenie auditu.

 Školenie je určené:  
 1. Existujúcim interným audítorom
 2. Audítorom, ktorí chcú viesť audit
 3. Odborným poradcom a konzultantom pre riadenie a tvorbu bezpečnostných stratégií
 4. Manažérom pre informačnú bezpečnosť
Časový rozsah: 5 dni (40 hodín)  
Program:    
 1 deň  8:00 - 12:00
 1. Prezentácia
 2. Normatívne, regulačný a právny rámec týkajúci sa bezpečnosti informácií
 3. Základné princípy informačnej bezpečnosti
 4. ISO/IEC 27001 a jeho certifikačný proces
 5. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
  12:00 - 13:00
 1. Obedňajšia prestávka
  13:00 - 16:00
 1. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
2 deň  8:00 - 12:00
 1. Základné pojmy a princípy auditu
 2. Prístup k auditu na základe dôkazov a na riziká
 3. Príprava na ISO/IEC 27001 certifikačného auditu
 4. Audit dokumentácie
  12:00 - 13:00
 1. Obedňajšia prestávka
  13:00 - 16:00
 1. Vedenie úvodného stretnutia auditu
3 deň  8:00 - 12:00
 1. Komunikácia v priebehu auditu
 2. Audítorské postupy: pozorovanie, hodnotenie dokument, rozhovor, techniky odberu vzoriek, technické overovanie, potvrdenie a hodnotenie
 3. Skúšobné Audit plány
  12:00 - 13:00
 1. Obedňajšia prestávka
  13:00 - 16:00
 1. Formulácia záverov auditu
 2. Dokumentovanie nezhôd
4 deň  8:00 - 12:00
 1. Dokumentácia auditu
 2. Hodnotenie kvality
 3. Vedenie auditu
 4. Ukončenie auditu
 5. Vyhodnotenie auditu
5 deň  8:00 - 12:00
 1. Záverečný test
 2. Diskusia
 Lektor: Milan Mračko - vedúci audítor ISO/IEC 27001, medzinárodný koordinátor projektov.
     
 Stravovanie: V cene je zahrnuté občerstvenie (káva, minerálka, čaj). O možnostiach stravovania Vás budeme bližšie informovať. Stravovanie nie je zahrnuté v cene kurzu.
     
Doplňujúce informácie: 

- V cene sú zahrnuté písomné materiály k norme ISO/IEC 27001.
- Absolvovaním školenia účastník získa osvedčenie k norme ISO/IEC 27001.

     

Objednať kurz: ISO/IEC 27001 - Vedúci audítor

Ak ste už registrovaný, prihláste sa prosím priamo tu

Jednotková cena

Informácie o účastníkovi

Faktúračné údaje

Súhlasím s obchodnými podmienkami. *

* potrebné

Kategórie

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.