Select language

Správy

Prvá pokuta za GDPR vo Veľkej Británií

Prvá pokuta za porušenie ochrany osobných údajov vo Veľkej Británii bola udelená lekárni (Doorstep Dispensaree Ltd), ktorá dodáva lieky do domovov s opatrovateľskou starostlivosťou.

Dňa 20. decembra 2019 bola spoločnosti udelená pokuta vo výške 275 000 GBP a to hlavne z dôvodu, že dokumenty s osobnými údajmi boli nevhodne archivované, čo je v rozpore s GDPR nariadením. Podľa zverejnených informácií boli tieto dokumenty umiestnené na vonkajšom dvore v priestoroch lekárne v 47 skladovacích prepravkách, kartónovej škatuli a odkladacích vreckách, pričom sa jednalo približne o 500 000 dokumentov. Zároveň spoločnosti bolo vytknuté, že nemali zavedenú politiku uchovávania.

Prevádzkovatelia spracúvaných osobných údajov sú povinní chrániť údaje pred ich poškodením, náhodnou stratou alebo zničením a to bez ohľadu či sa nachádzajú v elektronickej alebo papierovej podobe.

Poznámka:
Ak máte vo vašej organizácii akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní predpisov spojených s GDPR nariadením, kontaktujte nás.

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.